Smart Solar Charging: is jouw auto straks de energiebron voor jouw wijk?

Duurzaam leven is hip. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa breidt deze trend zich steeds verder uit. Bedrijven en huishoudens blijven innoveren om de natuur te sparen en energie op een natuurlijke wijze op te wekken. Hierbij streven enkele landen (onder andere Nederland) en steden ernaar om honderd procent duurzame energie op te wekken. Een wijk in Utrecht, Lombok, is hier al mee begonnen met het project Smart Solar Charging. Straks kan jouw auto vele huishoudens voorzien van elektriciteit.

 

Smart Solar Charging

Zonne-energie en windenergie zijn niet constant aanwezig en zodra deze energiebronnen er wel zijn, kunnen ze wegens overcapaciteit maar beperkt gebruikt worden. Het opslaan van energie, om deze op een later moment pas te gebruiken, was voorheen nog niet mogelijk. Vanuit deze behoefte kwam Robin Berg uit Utrecht, met het idee van Smart Solar Charging.

 

Met Smart Solar Charging wordt de energie die gedurende de dag wordt opgewekt, opgeslagen in de accu’s van auto’s. Op een later moment kan deze energie weer worden gebruikt om huishoudens te voorzien van energie, waardoor er geen energie verloren gaat. Om de accu’s van de auto’s op te kunnen laden, maar ook te kunnen ontladen van energie zijn er zogenaamde ‘vehicle-to-grid’-laadpalen geplaatst. Een grid is het energienet waaraan een meet- en regelsysteem is toegevoegd.

 

Duurzaamheid aan de top in Utrecht

Eerder dit jaar kwam Utrecht al uit de test als de groenste stad van Nederland. Naast deze uitkomst heeft Utrecht ook de eerste try-outversie van het Smart Solar Charging op zich genomen in de Utrechtse wijk Lombok. Met twintig laadpalen in de wijk, worden de accu’s van elektrische auto’s zowel opgeladen als ontladen van energie.

 

Lege accu, niet meer naar werk?

Helaas zal het smoesje ‘mijn accu was leeg’ niet werken naar je baas toe. Het Smart Solar Charging-systeem is namelijk zo ontworpen dat er wordt berekend hoeveel kilometer er nog gereden moeten kunnen worden op een dag. Vanuit deze berekening wordt er gekeken hoeveel energie er naar de huishoudens kan gaan. Momenteel heeft de gemiddelde elektrische auto een actieradius van 100 tot 200 kilometer, echter wordt er verwacht dat deze actieradius al snel wordt verhoogd naar minimaal 300 tot 500 kilometer op één accu. Genoeg energie dus om mee naar je werk te rijden en je huis te voorzien van energie. Dat wordt toch een ander smoesje verzinnen voor je baas.

 

Auto’s en huishoudens gaan hand in hand.

Auto’s en huishoudens zijn nog nooit zo nauw met elkaar verbonden geweest. Auto’s kunnen de huishoudens voorzien van stroom en zo nodig kunnen huishoudens het ook weer teruggeven aan de auto wanneer er kilometers gereden moeten worden. De huizen die de mogelijkheid hebben tot het opwekken van energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen, kunnen ervoor zorgen dat straks de hele wijk wordt voorzien van duurzame energie. Dat moet kunnen, want de accu’s van auto’s worden steeds groter, effectiever en efficienter, waardoor er nog duurzamer geleefd kan gaan worden. Een volle accu kan een huis voorzien van 2 weken stroom. Dat wordt nooit meer bijbetalen aan het einde van het jaar (en geld terugkrijgen)!